Information till gäster med båt

Det finns två platser vid kaj mot klubbstuga, hamndjup 2m. Vidare finns gästplats på respektive bryggnock med större djup. El och vatten finns på kaj och resp. brygga.

Möjlighet till sugtömning finns.

Information till gäster med husbil

Ställplatser finns enligt ritning. El och vatten finns ute på hamnplanen och vid mastkransbryggan.