Styrelsen informerar
Under våren kommer omstrukturering av bryggplatser att genomföras.
Du kan komma att tilldelas en ny plats, så var uppmärksam och läs anslagstavlan.

För att få fungerande bilparkering under sommaren måste alla båtar, båtvgnar, vaggor, stöttor och annan uppställningsmaterial avlägnas innan sommasäsongen sätter igång. Berörda områden enligt bild nedan. Åtgärden ska vara genomförd senast 1/6.Ej sjösatta båtar längre in på planen. (Flyttning av båtar bekostas av båtägaren).

Båtar som ligger kvar efter den 15 juni kommer att debiteras avgift för uppställning sommartid.
På grund av risken att få gamla båtar som ingen vill kännas vid, kvar på hamnplanen, har årsmötet beslutat att ta ut en extra avgift på 1 000 kr för båtar som ligger kvar på land mer än en sommar. Denna avgift ökar med 1 000 kr för varje år därefter.
Tankning, i och urlastning kan med fördel ske vid flytbryggan mellan mastkranen och kajen.
Kom ihåg att ange e-postadress och mobilnummer.
Vi påminner också att du är skyldig att ha ansvarsförsäkring på din båt, ditt försäkringsnummer och bolag ska uppges för klubben maila hamn@nbk.nu.
Se även till att märka ert uppläggningsmaterial, såsom vaggor, stöttor, etc. med namn och telefonnummer.
Din båtvagn ska vara märkt med namn och telefonnummer. Saknas detta kommer vagnen att flyttas.
För att få ha sin båtvagn på hamnplan måste man vara medlem i klubben, annars kommer vagnen att låsas fast och släppas mot en avgift på 200 kr.
Information
Arbetspass / sjösättning / upptagning 2023

Vi har fler aktiviteter som kommer att behöva göras under våren och sommaren,
kallelse kommer via anslag i hamnen och via hemsidan WWW.NBK.NU.
/Styrelsen


Båtvagnar
För att få lämna båtvagnen i hamnområdet måste ägaren vara medlem i Njutångers Båtklubb.
Vagnen skall vara märkt med namn och telefonnummer.
Omärkta vagnar eller som tillhör någon icke medlem kommer att låsas fast och släppas lös mot en avgift på 200 kr.
Alla vagnar skall ställas på uppställningsplatsen som är avsedd för detta.
De medlemmar som har vinterförvaring av sin båt på hamnplan kommer att få
instruktion om eventuell flytt av sin vagn under sommarperioden.
Dessa regler är för att vi skall få ordning på bilparkering under sommaren.

Skiss över parkering och uppställning av båtvagnar finns på klubbens hemsida NBK.nu och en plansch vid infarten till hamnen.

Nattvakt
Vaktens uppgift är att observera udda aktiviteter på hela hamnområdet och dokumentera (t.ex.reg.nr, bilmodell m.m.)
Samt vid behov kontakta polisen via telefonnummer 112.
Ingrip inte personligen för att avvärja brott.

Nattvakt ska kontrollera att gästhamnstavlan ser fräsch ut. Det skall finnas kuvert och penna för hamngäster att fylla i, nya finns i kontoret.
Kontakta styrelsen om något måste åtgärdas som inte kan göras under vaktpasset. Kontrollera så att toalett och dusch är rena, handtvål och pappershanddukar skall finnas på toaletten.
Den som har vakt på måndagar med udda veckonummer skall ställa ut soptunnan på morgonen.
Du får gärna utföra arbetsinsatser, t.ex. plocka skräp, reparationer m.m. för klubbens räkning när du går vakt. En lista kommer att finnas i klubbhuset med förslag på arbetsuppgifter.
Dessa arbetsuppgifter, arbete på egen båt eller andra aktiviteter under vaktpasset får dock inte inkräkta på utförandet av vaktuppdraget.
Notera antalet husbilar som stått i hamnen under natten. Den som suttit vakt skall skriva sitt namn och vem man eventuellt suttit i stället för i vaktboken, namnen skall vara läsliga.
Den som vill sitta flera nätter kan skriva sitt namn och telefonnummer på listan som finns på anslagstavlan inne i stugan