Årsmöte 16/2 2020

Njutångers Båtklubb håller sitt årsmöte söndagen den 16 februari, kl 12.00 i klubbstugan.

Efter mötet bjuds på kaffe och smörgåstårta.

Anmälan görs till Staffan Dahlbom på tel: 073-0860888 och önskas senast 2020-02-10, detta gäller även ev. motioner.

Dagordning

 1. Mötets öppnande
 2. Godkännande av dagordning
 3. Fråga om mötet är i laga ordning utlyst
 4. Val av ordförande för mötet
 5. Val av sekreterare för mötet
 6. Val av två justerare
 7. Justering av röstlängd
 8. Godkännande av verksamhetsberättelse
 9. Godkännande av kassarapport
 10. Uppläsning av revisionsberättelse
 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna året
 12. Val av styrelse
 13. Bestämmande och val av övriga funktionärer (ombud, fogdar, revisorer, valberedning och kommittéer).
 14. Arbetskvällar, arbetsdagar och arbetsplikt
 15. Datumförslag för sjösättning och upptagning
 16. Fastställande av medlemsavgifter
 17. Miljörapport
 18. Sophantering i hamnen
 19. Inkomna motioner
 20. Information från styrelsen
 21. Mötets avslutande