Årsmöte för Njutångers Båtklubb

Dagordning 2021-03-31

 1. Mötets öppnande
 2. Godkännande av dagordning
 3. Fråga om mötet är i laga ordning utlyst
 4. Val av ordförande för mötet
 5. Val av sekreterare för mötet
 6. Val av två justerare
 7. Justering av röstlängd
 8. Godkännande av verksamhetsberättelse
 9. Godkännande av kassarapport
 10. Uppläsning av revisionsberättelse
 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna året
 12. Val av styrelse
 13. Bestämmande och val av övriga funktionärer (ombud,
  fogdar, revisorer, valberedning och kommittéer)
 14. Diskussion ang. nattvakt
 15. Arbetskvällar, arbetsdagar och arbetsplikt
 16. Datumförslag för sjösättning och upptagning
 17. Fastställande av medlemsavgifter
 18. Sophantering i hamnen
 19. Inkomna motioner
 20. Information från styrelsen
 21. Mötets avslutande

1 idé beträffande “Årsmöte för Njutångers Båtklubb”

 1. Önskar veta vilka arbetsuppgifter som kan utföras på andra tider än arbetskvällarna/dagarna, och hur man redovisar det
  Jag ser att alla (utom de sista i höst som jag inte vet mitt schema än)
  tiderna jobbar jag och tyvärr vet jag att jag inte får tjänstledigt.

Kommentarer är stängda.