Årsmöte för Njutångers Båtklubb

Dagordning 2021-03-31

 1. Mötets öppnande
 2. Godkännande av dagordning
 3. Fråga om mötet är i laga ordning utlyst
 4. Val av ordförande för mötet
 5. Val av sekreterare för mötet
 6. Val av två justerare
 7. Justering av röstlängd
 8. Godkännande av verksamhetsberättelse
 9. Godkännande av kassarapport
 10. Uppläsning av revisionsberättelse
 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna året
 12. Val av styrelse
 13. Bestämmande och val av övriga funktionärer (ombud,
  fogdar, revisorer, valberedning och kommittéer)
 14. Diskussion ang. nattvakt
 15. Arbetskvällar, arbetsdagar och arbetsplikt
 16. Datumförslag för sjösättning och upptagning
 17. Fastställande av medlemsavgifter
 18. Sophantering i hamnen
 19. Inkomna motioner
 20. Information från styrelsen
 21. Mötets avslutande

2 idéer beträffande “Årsmöte för Njutångers Båtklubb”

 1. Hejsan

  Jag har försökt att skicka mail till styrelsen på adressen styrelsen@nbk.nu men det går inte trots upprepade försök. Är det fel adress?
  Hittar heller inga kontaktuppgifter på hemsidan, vilket är synd.

  Med vänlig hälsning:
  Lasse Hajagos

  1. Hej Lasse,

   Det ska vara rätt adress. styrelsen@nbk.nu
   Vill du prova att skicka igen och återkomma om det inte fungerar?

   Det finns flera saker som i dagsläget saknas på sidan. Men kommer förhoppningsvis inom kort att vara tillgängligt.

   Med vänliga hälsningar
   Jonas Westman

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *