Nya bryggor utlagda

Pågående projekt, utbyggnad av brygga 1 är i full fart och de nya sektionerna ligger nu på plats. Y-bommar kommer att sättas ut till våren.

Vi räknar med att kunna eliminera hela kölistan och tillhandahålla platser till samtliga som önskar.