Årsmöte 23/2 kl 19:00

Årsmöte för Njutångers Båtklubb.

Anmälan görs direkt via e-post till styrelsen på epost styrelse@nbk.nu

Dagordning 2022-02-23

 1. Mötets öppnande
 2. Godkännande av dagordning
 3. Fråga om mötet är i laga ordning utlyst
 4. Val av ordförande för mötet
 5. Val av sekreterare för mötet
 6. Val av två justerare
 7. Justering av röstlängd
 8. Godkännande av verksamhetsberättelse
 9. Godkännande av kassarapport
 10. Uppläsning av revisionsberättelse
 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna året
 12. Val av styrelse
 13. Bestämmande och val av övriga funktionärer (ombud,
  fogdar, revisorer, valberedning och kommittéer)
 14. Diskussion ang. nattvakt
 15. Arbetskvällar, arbetsdagar och arbetsplikt
 16. Datumförslag för sjösättning och upptagning
 17. Fastställande av medlemsavgifter
 18. Inkomna motioner
 19. Information från styrelsen
 20. Mötets avslutande

2 idéer beträffande “Årsmöte 23/2 kl 19:00”

 1. Hej
  Jag undrar om det har skett en förändring i stadgarna vad gäller arbetsplikt? Som pensionär har jag varit befriad från arbetsplikten sedan jag blev pensionär 2009.
  Fick nyligen vårfakturan där jag har blivit påförd: arbetsplikt 2021 = 500 kr. Dessutom på en faktura som efter utskrift knappt går att läsa ens med förstoringsglas.
  Om arbetsplikt inte har införts för pensionärer kan fler ha blivit utsatt för misstaget.
  Mvh / Bengt Sjöberg

  1. Hej!
   Ledsen för sent svar.
   Jag har skickat detta vidare till styrelsen som får svara dig på denna fråga.

   Vänliga hälsningar
   Jonas

Kommentarer är stängda.