Årsmöte 21/2 18.30

Njutångers Båtklubb håller sitt årsmöte onsdagen den 21 februari kl. 18:30
Plats: Klubbstugan, Kajen, Snäckmor

Anmälan till mail. jan-eric.lampinen@telia.com eller tel. 0702178316.
Anmälan önskas senast 2024-02-16

Välkommna

Dagordning styrelsemöte NBK

1. Mötets öppnande
2. Godkännande av dagordning
3. Fråga om mötet är i laga ordning utlyst
4. Val av ordförande för mötet
5. Val av sekreterare för mötet
6. Val av två justerare
7. Justering av röstlängd
8. Godkännande av verksamhetsberättelse
9. Godkännande av kassarapport
10. Uppläsning av revisionsberättelse
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna året
12. Val av styrelse
13. Bestämmande och val av övriga funktionärer (ombud, fogdar, valberedning och kommittéer)
15. Revidering av stadgar
16. Arbetskvällar, arbetsdagar och arbetsplikt
17. Datumförslag för sjösättning och upptagning
18. Fastställande av medlemsavgifter
19. Inkomna motioner
20. Information från styrelsen
21. Mötets avslutande

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *